A rendelet tervezet 2023. június 1. és 2023. szeptember 30. között kötelező árcsökkentést (akciózást) ír elő azon kereskedők részére, amelyek 2021-es árbevétele meghaladta az 500 millió forintot. A kötelező akciókra a kereskedőknek heti rendszerességgel kell sort kerítenie, a rendelet tervezetben meghatározott 20 akcióköteles termékkategóriába tartózó termékek vonatkozásában.

A Kormány által közzétett rendelet tervezet társadalmi egyeztetése jelenleg is tart.

Az alábbiakban a rendelet tervezet jelenleg ismert rendelkezéseit részletesen ismertetjük.

 

 1. Az árcsökkentésre kötelezettek köre
 • A rendelet tervezet értelmében kereskedő az, aki az a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében „4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” megjelöléssel feltüntetett tevékenységet folytat és, akinek a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény szerinti nettó árbevétele a 2021. évben az 500 millió forintot meghaladta. [ § (1) bek.]
 • A rendelet hatálya az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység mellett kiterjed a csomagküldő kereskedelemre is. [ § (2) bek.]

 

 1. Az árcsökkentéssel érintett időszak
 • Az akcióköteles termékkategória vonatkozásában június 1. napja és 2023. szeptember 30. napja között – üzletenként (bevásárlóközpontonként, csomagküldő kereskedelem folytatását elősegítő felületenként) – a kereskedő árcsökkentést köteles bevezetni. [2. § (1) bek]
 • Akciós időszak: a hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig terjedő időtartam. [ § (2) bek.]

 

 1. Az akcióköteles termékkategóriák
 2. Baromfihús
 3. Sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek
 4. Hal, halkonzerv
 5. Húskészítmények
 6. Tej, tejföl és helyettesítői
 7. Joghurt és egyéb savanyított készítmények
 8. Egyéb tejtermék
 9. Sajt
 10. Vaj, margarin és készítményei
 11. Egyéb zsiradékok (növényi és állati)
 12. Kenyér
 13. Péksütemények
 14. Száraztészta, rizs, egyéb cereáliák
 15. Liszt, cukor, tartósított lisztesáru
 16. Friss zöldség
 17. Friss gyümölcs
 18. Gyümölcs-, zöldséglé
 19. Készételek, fűszerek, ételízesítők
 20. Kávé, tea
 21. Ásványvizek és üdítőitalok

 

 1. A kereskedők árcsökkentésre vonatkozó és egyéb kötelezettségei
 • Az árcsökkentés során a kereskedő – az akciós időszakban, minden csütörtöki nap 0 órától ismétlődő jelleggel – akcióköteles termékkategóriánként – az akciós időszakban választása szerint – legalább egy termék (a továbbiakban: árcsökkentéssel érintett termék) vonatkozásában az árcsökkentés adott termékre vonatkozó alkalmazását megelőző 30 napban általa alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árhoz képest legalább tíz százalékkal alacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árat (a továbbiakban: akciós ár) alkalmaz. [ § (2) bek.]

 

 • A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék vonatkozásában az árcsökkentés tényét és mértékét is feltüntetni [ § (4) bek.]

 

 • Nem köteles a kereskedő az árcsökkentés alkalmazására azon akcióköteles termékkategória vonatkozásában, amely tekintetében a rendelet kihirdetésének napján nem forgalmaz legalább 5 különböző, az adott akcióköteles termékkategóriába tartozó terméket. [ § (5) bek.]

 

 • A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék
 1. a) forgalmazására,
 2. b) vonatkozásában naponta legalább az általa a 2022. évben értékesített átlagos napi mennyiség árusítására, és
 3. c) készletét – szükség esetén a b) pont szerinti mennyiség kétszeresének mértékéig – és a vásárlók számára történő kihelyezését olyan mennyiségben biztosítani, hogy az a vásárlók kiszolgálására – áruhiány elkerülésével – folyamatosan elegendő legyen. [ §)
 • Az árcsökkentés alkalmazása során egyéb költség vagy díj nem számolható fel. [ § (1) bek.]

 

 • A kereskedő köteles az árcsökkentéssel összefüggő, az általános politikai koordinációért felelős miniszter által meghatározott tartalmú és formájú – az árcsökkentés tényére és mértékére is utaló – tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni, valamint a reklámtevékenységéhez kapcsolódóan kiadott nyomtatott termékein és online felületén feltüntetni. [ § (2) bek.]

 

 1. Az ellenőrző hatóság és a rendelet megsértésének jogkövetkezményei

A rendeletben meghatározott előírások teljesítésének ellenőrzésekor a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (továbbiakban: hatóság) hivatalból jár el. [5. § (1) bek.]

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése folyamatos lesz, az előírások megsértése az adott esettől függően 500 ezer és 3 millió forint közötti bírságot vonhat maga után.

Az ellenőrzés során a kereskedő a helyszínen köteles tájékoztatni a hatóságot

 1. a kereskedő által az adott termékre vonatkozó árcsökkentés alkalmazását megelőző elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árról,
 2. az akciós árról és
 3. az árcsökkentéssel érintett termék 2022. évben értékesített átlagos napi mennyiségről. [ § (4) bek.]

 

 • A hatóság termékkategóriánként 500 000 forint bírságot szab ki a rendelet § (4) bekezdése szerinti kötelezettség megsértése esetén. [5. § (2) bek. a) pont]

 

 • A hatóság termékkategóriánként 500 000 forint bírságot szab ki a rendelet § c) pontjában foglalt kötelezettség megsértése esetén. [5. § (2) bek. a) pont]

 

 • A hatóság 1 000 000 forint bírságot szab ki a rendelet § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megsértése esetén. [5. § (2) bek. b) pont]

 

 • A hatóság termékkategóriánként 3 000 000 forint bírságot szab ki a rendelet § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megsértése esetén. [5. § (2) bek. c) pont]

 

 • A hatóság termékkategóriánként
 1. a) 500 000 forint bírságot szab ki 10%-ot meg nem haladó hiány esetén,
 2. b) 1 000 000 ft bírságot szab ki 10 %-ot meghaladó, de 50 %-ot meg nem haladó hiány esetén,
 3. c) 2 000 000 forint bírságot szab ki 50 %-ot meghaladó hiány esetén, amennyiben a rendelet 3. §-ában foglalt kötelezettség megszegésre kerül. [ § (2) bek. d) pont]

 

 • A hatóság a rendeletben foglaltak megsértése esetén elrendelheti, hogy a kereskedő tevékenységét a jogsértéssel érintett üzletben – csomagküldő kereskedelem esetében a kereskedő által működtetett vagy alkalmazott valamennyi online felületen – ideiglenesen nem folytathatja, amelynek időtartama legalább egy nap, legfeljebb fél év lehet. [ § (2) bek. e) pont]

 

 • A rendelet rendelkezései közül több rendelkezés megsértése esetén a jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatóak, ide nem értve a tevékenység ideiglenes beszüntetésének szankcióját. [ § (3) bek.]

 

 • A hatóság a jogkövetkezményt alkalmazó határozat véglegessé válását követően – akár azonos napon, ugyanazon üzletben végzett, több egymást követő ellenőrzés során feltárt jogsértések esetében – a tevékenység ideiglenes beszüntetésének szankcióját leszámítva valamennyi, a rendelet 5. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti jogkövetkezményét újból – akár naponta többször – is alkalmazhatja, úgy, hogy az ismételten kiszabott bírság összegének el kell érnie a korábbi jogsértés esetén kiszabott bírság kétszeresét, és a bírság legmagasabb összegére vonatkozó rendelkezést nem kell figyelembe venni. [ § (5) bek.]

 

 • Többszörösen ismételt jogsértés esetén valamennyi, a rendelet 5. § (2) bek. szerinti jogkövetkezmény együtt is alkalmazható. [ § (5) bek.]

 

 • A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. [ § (5) bek.]

 

 1. Az árcsökkentés és a tisztességtelen forgalmazói magatartás

A rendelet szerinti árcsökkentés alkalmazása során nem alkalmazandó a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (továbbiakban Tfmtv.) 3. § (2) bekezdés q) pontja szerinti tilalom, miszerint  tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül terméknek a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé. [6. § (1) bekezdés]

A kereskedőnek a beszállítóval kötött fennálló szerződésének – az akcióköteles termékekre vonatkozó árcsökkentés alkalmazásával összefüggésben történő – módosítása, megszüntetése vagy új szerződésnek a korábbiakban alkalmazott feltételektől eltérő feltétellel való megkötése a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés x) pontja szerinti tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül. [6. § (2) bekezdés]