1. július 1-jétől a vendéglátó üzletek jogszabályban meghatározott köre köteles a vendéglátó üzletek forgalmi, statisztikai adatait szoftveren keresztül továbbítani a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (továbbiakban: NTAK).

Az érintett vendéglátó üzletek üzemeltetői 2023. július 1-jétől csak olyan szoftvert használhatnak az értékesítéshez, amely alkalmas az NTAK adatszolgáltatásra.

Az alábbiakban NTAK rendszerébe történő regisztrációs és az NTAK részére folytatandó adatszolgáltatási kötelezettség lényeges szabályai kerülnek bemutatásra.

 

 1. NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek

A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 2. § 15) pontja értelmében az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján (48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet) alapján.

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységet végző vendéglátási üzletek – kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást.

Fentiek alapján az NTAK adatszolgáltatásra az alább felsorolt 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységet végző vendéglátó üzletek kötelesek:

 • étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás (Fő terméktípusa: Melegétel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben. Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét. Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.)
 • büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás (Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel. A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben. Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania. Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.)
 • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás (Fő terméktípusa: Cukrászati készítmény, édesipari termék. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben. Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania. A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.)
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás (Fő terméktípusa: Kávéital, alkoholmentes ital. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben. Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania. Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. )
 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás (Fő terméktípusa: Szeszes ital. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben. Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania. Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.)
 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás (Fő terméktípusa: Szeszes ital. Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben. Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.)
 • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás (Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben. Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania. Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező konyhával rendelkezik.)
 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás (Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital. Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben. Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon. Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.)

 

 1. NTAK-adatszolgáltatásra nem köteles vendéglátó üzletek

Nem köteles adatot szolgáltatni a mozgó vendéglátóhely (TEÁOR’08: 5610), amely bár 56.1 TEAOR tevékenységet végez, a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet szerint mégsem köteles nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel eleget tenni, azaz nem minősül adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletnek.

A rendezvényi étkeztetés (TEÁOR’08: 5621), valamint a munkahelyi/közétkeztetés (TEÁOR’08: 5629) az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenység körén kívül eső tevékenységi körnek minősülnek, amelyek ezért szintén nem kötelesek nyugtaadási kötelezettségüknek pénztárgéppel eleget tenni, azaz szintén nem minősülnek adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletnek.

 

A fentiek alapján NTAK-adatszolgáltatásra NEM köteles vendéglátó üzletek típusai:

 • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás (Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital. Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben. Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon. Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.)
 • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 – rendezvényi étkeztetés (Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel. A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben. Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania. Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.)
 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 – egyéb vendéglátás (Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania. Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy melegítőkonyhával kell rendelkeznie.)

 

A munkahelyi/közétkeztetés, a rendezvényi étkeztetés és a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező vendéglátó üzletek tehát nem kötelesek adatokat szolgáltatni az NTAK részére. Ezen vendéglátó üzletek esetében is kötelező azonban az NTAK rendszerében regisztrálni.

 

III. Regisztráció

Fontos kiemelni, hogy az NTAK tájékoztatása szerint minden Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének – regisztrálnia kell a vendéglátó üzletét az NTAK-ba. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 4- mellékletében meghatározott valamennyi vendéglátó üzlettípusnak szükséges tehát regisztrálnia az NTAK rendszerébe.

Ez azt jelenti, hogy nem csupán az I. pontban meghatározott, adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátóhelyeket érinti tehát a regisztrációs kötelezettség, hanem a II. pont szerint adatot nem szolgáló vendéglátó üzletek, azaz a munkahelyi/közétkeztetés, a rendezvényi étkeztetés és a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező vendéglátó üzletek is kötelesek az NTAK rendszerébe regisztrálni.

 

Az NTAK regisztráció 2 lépésből áll:

 • először a központi regisztrációt kell elvégezni,
 • ezt követi az ágazati regisztráció.

A regisztrációt követően a vendéglátó üzlet üzemeltetője a regisztrált vendéglátó üzlet nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrációs szám

Az NTAK rendszerébe történő regisztrációnak legkésőbb az adatszolgáltatás kezdetéig, azaz 2023. július 1. napjáig meg kell valósulnia.

A regisztráció egyes lépéseit részletesen bemutató segédlet az alábbi linken érhető el: https://info.ntak.hu/segedletek

 

IV. Vendéglátó szoftverek

A vendéglátó szoftver a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltetője által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára az elvárt adatok továbbítására alkalmas. Az adatszolgáltatásra kizárólag az NTAK-kal kommunikálni képes, a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiállított Igazolással rendelkező vendéglátó szoftverek használhatóak.

Az alkalmazható vendéglátó szoftvereket az NTAK honlapján található lista tartalmazza: https://info.ntak.hu/vendeglatas

A Magyar Turisztikai Ügynökség az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek üzemeltetői számára ingyenes jegykezelő szoftvert biztosít: https://info.vendegem.hu/vendeglatas

A szoftverek internetkapcsolat mellett számítógépen, valamint okostelefonon, vagy táblagépen is használhatóak.

 1. Adatszolgáltatás

A vendéglátó üzletek NTAK-adatszolgáltatása 2023. július 1-jén indul.

A vendéglátó üzlet üzemeltető az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a vendéglátó szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

A vendéglátó szoftver automatikusan küldi

 1. valamennyi fogyasztás és megrendelés teljesítésének lezárását követően, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzétett rendszerességgel a fogyasztásra és megrendelésre vonatkozó, az eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó forgalmi adatokat, ideértve a nem helyben fogyasztott megrendelések adatait is,
 2. a tárgynapot követő 24 órán belül a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat.

 

A vendéglátó szoftver tehát kétféle üzenettípust küld automatikusan az NTAK-ba:

 1. eseményvezérelt adatküldés során a rendelésösszesítők adatait, valamint
 2. a napi zárást.

 

Eseményvezérelt adatküldés

Az adott rendelés lezárását követően, az egy asztaltársaság vagy vendég által vásárolt/fogyasztott tételek összessége a rendelésösszesítő.

A rendelésösszesítőkről a vendéglátó szoftver az alábbi, személyes adatokat nem tartalmazó, statisztikai adatokat küldi be:

 • Tárgynap
 • Rendelés kezdete és vége
 • NTAK fő- és alkategória
 • Fizetési információk
 • Rendelt tételek:
  • Megnevezés
  • Bruttó ár
  • Tételszám
  • Mennyiség
  • Mennyiségi egység
  • ÁFA kategória

 

Ha az adatszolgáltatás, üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet megszűnését követő napon kell teljesíteni.

 

Napi zárással küldött adatok

A regisztrációt követően a vendéglátó szoftver naponta egy alkalommal, a nap lezárását követően automatikusan beküldi a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó adatokat:

 • lezárandó tárgynap;
 • tárgynap besorolása;
 • nyitás és zárás dátuma és időpontja;
 • borravaló összege.

 

Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet megszűnését követő napon teljesíteni kell.

 

Ha vendéglátó üzlet üzemeltetője a napi adatszolgáltatást az NTAK üzemetetőjének felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, akkor az NTAK üzemeltetője a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének hatósági ellenőrzését kezdeményezi az annak felügyeletét ellátó jegyzőnél.

 

 1. Ellenőrzés

A vendéglátó üzlet NTAK-regisztrációját, valamint a rendszeres és megfelelő adatszolgáltatást az NTAK felé kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva, a vendéglátó üzlet címe szerint területileg illetékes jegyző ellenőrzi. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet NTAK-adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal, hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző értesíti az NTAK üzemeltetőjét azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tesznek eleget.

 

 

További kérdés, tájékoztatás iránti igény, vagy konkrét jogkérdés megvizsgálása céljából vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, vagy kérje ajánlatunkat az info@nuir.hu vagy akos.nemes@nuir.hu elérhetőségeken.

A jelen tájékoztatás nem tekintendő jogforrásnak és nem tükrözi a hatóság még kialakulatlan gyakorlatát, továbbá nem minősül jogi tanácsadásnak. A tájékoztatás nem mellőzi a megbízáson alapuló, konkrét tényállás vizsgálatának szükségességét és tanácsadást. A tájékoztatással összefüggésben jogi felelősségünket kizárjuk.

 1. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda

1012 Budapest, Márvány u. 20. 2.em. 1.

 1. Nemes Ákos irodavezető ügyvéd