1. július 1-jétől a jeggyel látogatható turisztikai attrakciók jogszabályban meghatározott körének üzemeltetői kötelesek lesznek a turisztikai attrakciók forgalmi, statisztikai adatait szoftveren keresztül továbbítani a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (továbbiakban: NTAK).

Az alábbiakban NTAK részére folytatandó adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az azt megelőző regisztráció lényeges szabályai kerülnek bemutatásra.

 

A regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók

A turisztikai attrakció és a turisztikai attrakciót üzemeltető személy fogalmát a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 2. § 7-8) pontjai az alábbiak szerint határozza meg:

Turisztikai attrakció: olyan turisztikai céllal hasznosított és működtetett természeti vagy ember alkotta vonzerő, illetve földrajzi terület, amely a látogatók számára élmény-, szabadidős, utazási szolgáltatásokkal, kínálati palettával, vagy szórakoztatási funkcióval rendelkezik.

Turisztikai attrakció üzemeltetője: a turisztikai attrakció bérlője, tulajdonosa, fenntartója vagy kezelője.

 

Az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók körét a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet, illetve ezen rendelet 3. sz. melléklete már jóval szűkebben határozza meg. Ennek megfelelően az NTAK rendszerében történő regisztráció és az NTAK részére történő adatszolgáltatás kötelezettsége kizárólag a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben felsorolt turisztikai attrakciók üzemeltetőit terheli.

A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 2. § 14) pontja az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció fogalmát a következőképpen határozza meg:

Adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció: a 3. mellékletben feltüntetett turisztikai attrakció, amely esetében a turisztikai attrakció üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.

A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók körét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. közfürdő, amely vagy
  1. a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet  § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül, vagy
  2. legalább egy, az alábbi felsorolt szolgáltatást nyújtja:
   • TEÁOR ’08 29M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás, vagy
   • TEÁOR ’08 04Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége;
  3. természetes fürdőhely, amely vagy
   1. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet § b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül, vagy
   2. TEÁOR ’08 29M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás szolgáltatást nyújtja;
  4. muzeális intézmény, vár, kastély, amely
   1. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  évi CXL. törvény39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik, vagy
   2. TEÁOR ’08 02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja;
  5. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:
   1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata, vagy
   2. a MAHART – PassNave Személyhajózási Kft. járata, vagy
   3. TEÁOR’08 39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítástevékenység közül a „hop on hop off” jellegű, menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás;
  6. kalandpark, amely
   1. TEÁOR ’08 29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,vagy
   2. TEÁOR ’08 11 Sportlétesítmény működtetése, vagy
   3. TEÁOR’08 21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja;
  7. állatkert, amely vagy
   1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló  évi XXVIII. törvény3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül, vagy
   2. TEÁOR ’08 04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetéseszolgáltatást nyújtja;
  8. vidámpark, amely
   1. TEÁOR’08 21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységszolgáltatást nyújtja;
  9. védett természeti terület bemutatóhelye, amely vagy
   1. a természet védelméről szóló  évi LIII. törvény28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye, vagy
   2. TEÁOR ’08 04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetéseszolgáltatást nyújtja;
  10. zenés, táncos rendezvénya zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet s zerint.

A fent kifejtettek szerint az NTAK rendszerében történő regisztrációs kötelezettség, valamint az NTAK részére történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére kizárólag azon, a 235/2019. (X. 15.)  Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt turisztikai attrakciók üzemeltetői – tehát bérlői, tulajdonosai, fenntartói vagy kezelői – kötelesek, amelyek szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.

A jegyváltás nélkül látogatható turisztikai attrakciókra nem vonatkozik a regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség, mivel a szolgáltatások igénybevétele nem belépőköteles módon valósul meg, így sem jegyértékesítés, sem jegykiállításra nem kerül sor.

Az NTAK tájékoztatása értelmében továbbá azokra az ingyenes rendezvényekre, amelyeken a részvétel előzetes regisztrációhoz, vagy ingyenes belépőjegyhez kötött, szintén nem terjed ki a regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség.

 

Regisztráció

A regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től, az adatszolgáltatást pedig 2023. július 1-jétől írja elő.  Ennek megfelelően, a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig, tehát 2023. július 1. napjáig el kell végeznie a regisztrációt az NTAK honlapján és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas jegykezelő szoftverrel is.

A regisztrációt végző természetes személy elvégzi a turisztikai attrakció üzemeltető üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció regisztrációját a nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt jegykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával.

Sikeres regisztrációt követően a turisztikai attrakció üzemeltetője a regisztrált turisztikai attrakció nyilvántartása érdekében létrehozott, egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrációs szám.

 

Jegykezelő szoftverek

 1. július 1-jétől az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók a jegyeiket már csak NTAK adatszolgáltatásra alkalmas szoftverekkel értékesíthetik, állíthatják ki, illetve érvényesíthetik.

A jegy értékesítésére, illetve kiállítására csak az NTAK adatszolgáltatásra alkalmas szoftveren keresztül kerülhet sor, akár helyben, akár online kerül sor a jegyértékesítésre, illetve jegykiállításra.

A jegyérvényesítés körében az adatszolgáltatásra és így az adatszolgáltatásra alkalmas szoftver használatára vonatkozó előírások csak abban az esetben alkalmazandóak, ha az adott jegy érvényesítésénél keletkezett digitális lenyomat, vagyis a jegyen van vonalkód vagy QR kód, amit érvényesítésnél digitális eszközzel beolvasnak.

A jegykezelő szoftver a rendeletben meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, a turisztikai attrakció üzemeltetője által kötelezően használt olyan informatikai program, amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegykiállításra, jegyérvényesítésre, valamint az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas. Az adatszolgáltatásra kizárólag az NTAK-kal kommunikálni képes, az MTÜ által kiállított igazolással rendelkező jegykezelő szoftverek használhatóak.

Az alkalmazható jegykezelő szoftvereket az NTAK honlapján található lista tartalmazza: https://info.ntak.hu/attrakcio

A Magyar Turisztikai Ügynökség a turisztikai attrakciók üzemeltetői számára ingyenes jegykezelő szoftvert biztosít: https://info.vendegem.hu/attrakcio/

 

Adatszolgáltatás

Jegyértékesítési tranzakcióról beérkező adatok

A turisztikai attrakció üzemeltetője NTAK-adatküldésre alkalmas jegykezelő szoftverén keresztül, elektronikus formában küld adatokat az NTAK-ba. A jegykezelő szoftver minden jegyértékesítés lezárását követően automatikusan küldi a jegyértékesítésre vonatkozó, az eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;

Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az elhárítást követő napon teljesíteni kell.

Az adatszolgáltatással az alábbi adatok érintettek:

Azonosítók:

 • szolgáltató adószáma;
 • attrakció NTAK regisztrációs száma;
 • szoftver neve és verziószáma;
 • üzenetküldés ideje.

Programadatok:

 • program neve és helyszíne;
 • program kezdete és vége;
 • program típusa és gyakorisága;
 • program kategorizálása.

Tranzakcióadatok:

 • tranzakció időpontja;
 • fizetési módok és összegek;
 • értékesítési csatorna;
 • vendégek küldő országa (irányítószám vagy országkód);
 • programhoz nem köthető tételek (pl. fürdőköpeny bérleti díja, kilátótorony belépő stb).

Eladott jegy(ek) adatai:

 • jegy azonosítója;
 • jegy megnevezése;
 • jegy kategóriája;
 • jegy bruttó ára;
 • ÁFA kategória;
 • programhivatkozás;
 • kedvezmények;
 • személyek száma;
 • érvényességi idő.

 

Jegyérvényesítéskor beérkező adatok:

A jegykezelő szoftver a jegy érvényesítésekor automatikusan küldi a jegy felhasználására vonatkozó, az eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat, amennyiben a jegy felhasználására vonatkozó információk elektronikusan kerülnek rögzítésre, azaz ha az adott jegy érvényesítésénél keletkezett digitális lenyomat, vagyis a jegyen van vonalkód vagy QR kód, amit érvényesítésnél digitális eszközzel beolvasnak.

Az adatszolgáltatással az alábbi adatok érintettek:

 • jegy azonosítója;
 • személyek száma;
 • belépések száma;
 • felhasználás módja.

 

További kérdés, tájékoztatás iránti igény, vagy konkrét jogkérdés megvizsgálása céljából vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, vagy kérje ajánlatunkat az info@nuir.hu vagy akos.nemes@nuir.hu elérhetőségeken.

A jelen tájékoztatás nem tekintendő jogforrásnak és nem tükrözi a hatóság még kialakulatlan gyakorlatát, továbbá nem minősül jogi tanácsadásnak. A tájékoztatás nem mellőzi a megbízáson alapuló, konkrét tényállás vizsgálatának szükségességét és tanácsadást. A tájékoztatással összefüggésben jogi felelősségünket kizárjuk.

 1. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda

1012 Budapest, Márvány u. 20. 2.em. 1.

 1. Nemes Ákos irodavezető ügyvéd