A MAKISZ (Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége) az „Adósbarát magatartásra inti a PSZÁF a követeléskezelőket” című cikkünkre reagálva, szerkesztőségünkhöz intézett levelével arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly veszélyt rejt magában a PSZÁF ajánlás félreértelmezése.

Mint azt az ajánlás tartalmazza, valamint a PSZÁF is hangoztatta, a tartozásokat – beleértve azok tőke, kamat és egyéb költség vonzatát is – vissza kell fizetni. Az ajánlásnak tehát nem célja az adósok részére, a helytállási kötelezettségükkel szembeni újabb kifogás biztosítása, pont ellenkezőleg annak az eljárásnak a kereteit és eszköztárát hivatott megteremteni, amely alapján a követeléskezelő és követelésvásárló társaságok kereshetik, meglátogathatják, felvehetik a kapcsolatot az adósokkal, a tartozás rendezése, együttműködési hajlandóság felélesztése céljából.

Ahogy az ajánlásból kitűnik, az abban rögzített magatartásformák elsődlegesen a jóhiszemű, tisztességes, együttműködő adósokkal szemben kötik a követeléskezelő és követelésvásárló társaságokat, azaz a nem kereste, vagy levél átvételét megtagadó, visszahívást ígérő, de azt megszegő adósok esetében a kapcsolatteremtés mozgástere továbbiakban is nagyobb. Nagyobb, de nem öncélúan, pont ellenkezőleg, az adósok érdekében történik, hiszen egy adós részére a legolcsóbb, legkevésbé megterhelő tartozásrendezési mód az, ha azt a követeléskezelő és követelésvásárló társaságokkal folytatott eljárás keretében, velük egyeztetve teszi. Általános gyakorlat az, hogy a tartozását részletekben törlesztő adós hosszú évek alatt, elenyésző költségek mellett tehet eleget kötelezettségének. Ha egy adós nem él a követeléskezelő és követelésvásárló társaságok által ajánlott lehetőséggel, ha nem igényli az általuk nyújtott alternatív pénzügyi megoldások egyikét sem, úgy ügye peresítésre kerül, majd végrehajtás keretében térül meg, amely eljárások kamatokkal és járulékos költségekkel emelt végösszege sokszor 150-300%-al megnövelheti az eredeti tőketartozás összegét.

Nem éri meg, nem egyeztetni a követeléskezelőkkel és követelésvásárlókkal, hangoztatja dr. Nemes Ákos MAKISZ titkár, mivel ez a legkisebb rossz a számos rossz közül. Sajnos a piaci kósza hírek, téveszmék, blogger oldalak és legendák miatt a legtöbb adós nem a békés egyeztetés és megállapodás mellett dönt, hanem a számára leghátrányosabb megoldást választja, eltűnik, nem reagál, alaptalan hatósági panaszokat és bejelentéseket tesz, mellyel csak azt éri el, hogy a követeléskezelő és követelésvásárló társaságok feladják és peresítik az ügyét, amely következtében évek múltán egy végrehajtó – akár közhatalmi kényszerrel, jogszabály adta eszközökkel – árverezni fogja a többszörösére duzzadt tartozása miatt az ingatlanját, ingóságait. Ekkor viszont már az adós nem lesz döntési helyzetben, ekkor már egzisztenciájának csorbítását tűrni köteles.

dr. Nemes Ákos titkár
MAKISZ