Nincs olyan nap, hogy ne olvashatnánk a címben szereplő szavakat, hogy ne botránkoztatnának meg bennünket azzal, hogy a felszámolások és bedőlt vállalkozások száma kontrollálhatatlan mértékben növekszik, hogy ne hívnák fel közvetetten, vagy közvetlen módon figyelmünket arra, hogy ne merjünk vállalkozni, mert a csődkockázat mindenütt ott rejlik. A körbetartozás és a fizetésképtelenség kifejezések az alapvető szókincsünk részévé váltak, a mikro- és kisvállalkozások küszködnek, a családok egzisztenciája megrogyott, az uzsorások virágkorukat élik. A sajtóban szó van a felszámolók aránytalan ügyelosztásának újraszabályozásáról és az végrehajtási, vagyon kényszerértékesítési eljárások aránytalan díjtételeiről. Mindemellett a közszféra helyzete sem rózsás. Tényként olvasható a napokban közzétett adóslistán a NAV kintlévőségek irreálisan magas mértéke, annak költségvetésre gyakorolt negatív hatása és az, hogy a külföldi tőke többek között azért kerül el bennünket, mert a gazdasági környezet bizonytalan, a folyamatok kiszámíthatatlanok és az eljárások költségességét csak azok lassúsága tetőzi.

Mindezt, a rendszert, az adósbarát környezetet és komor világképet kívánja a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége, a MAKISZ feltárni és megváltoztatni. Mint ahogy dr. Nemes Ákos titkár elmondta paradigmaváltásra van szükség. A rendszerváltás óta eltelt időszakban a követeléskezelés területe szabályozatlan maradt, azon belül csak egyes jogszabályok kerültek módosításra, a helyzet átfogó rendezésének, újraszabályozásának igénye nélkül, mely az általános elvek érvényesülésének torzulásához, az arányok eltolódásához vezetett. A MAKISZ célja a tisztességes fogyasztók védelme, az együttműködő adósok megsegítése és a hitelezővédelem alapjainak megteremtése, a törvényhozás tájékoztatása a piac szereplőinek valós igényeiről és azon felüli megoldási javaslatairól. Ahogy egy adós sokszor egyben hitelező is, akinek a nemfizetése mögött egy neki nem fizető tisztességtelen adós áll, úgy az állam is hitelező, aki áldozatává válik a jogszabályokat kijátszó, eltűnő, vagyonukat kimentve adósságokat felhalmozó, együttműködésre nem hajlandó jogi- és természete személyeknek, amely súlyos költségét végső soron az adófizetők, azaz mi mindannyian viseljük. A közterhek és elvonások mértékének növelése viszont a versenyképességre negatív hatást gyakorol, hosszútávon fenntarthatatlan, olyan, mint a saját farkába harapó kígyó esete. Az ország érdeke, hogy új beruházások induljanak, hogy a magánszféra részéről friss tőke érkezzen a gazdaságba, mely alapja viszont az, hogy a befektetők, vállalkozók – azaz hitelezők – számára biztosított legyen a befektetéseiknek, követeléseiknek kiszámítható alakulása, megtérülés és a szabályozott gazdasági környezet. A MAKISZ üdvözli a kormány Új Magyarország koncepcióját, és a szakmai- társadalmi egyeztetések alapján cikksorozatot indít a közös gondolkodás és tervezés megsegítése érdekében, hogy egy élhetőbb és kiszámíthatóbb piaci környezet alakuljon ki, mely jobban tükrözi az általános erkölcsi, alkotmányos, hitelező- és fogyasztóvédelmi elveket.